ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด” ปี ๒๕๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด” ปี ๒๕๕๘

วันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ