งานวันรำลึกพระคุณ คุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ประจำปี ๒๕๕๘


งานวันรำลึกพระคุณ คุณญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ

แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด”

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้จัดงานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ที่ท่านได้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ปัจจุบันคือศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เนื่องด้วยคุณหญิงสมานใจฯ ได้ถึงแก่อนิจกรรมวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2531 ด้วยเหตุนี้บรรดาศิษย์เก่าจึงถือวันดังกล่าวจัดกิจกรรมและอุทิศส่วนกุศลเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณที่ท่านได้ให้ชีวิตพวกเรา ซึงเปรียบเสมือน “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด” สมาคมจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมในปีได้มีการประกวดร้องเพลงประเภทลูกทุ่ง ผู้ที่ชนะการประกวดร้องเพลงได้แก่
อันดับ 1 นางสาวยุพา ชัยบำรุง
อันดับ 2 นายมนัส ด้วงกำเนิด
อันดับ 3 นางสาวมาลินี ทิพวรรณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.นายเอกราช ชมภูเขา 2.นางสาวเพชรรัตน์ ภักดีงาม
การประกวดขับเสภา
อันดับ 1 นายเตี้ยง แซ่ภู่
อันดับ 2 นายบุญธรรม ฤทธิเดช
อันดับ 3 นางสาวปาลิตา วงศ์ธนากิจ
รางวัลชมเชย คือ นางสาวน้ำทิพย์ แก้วโสภา
นอกจากได้มีการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ให้กับสมาชิก บุตร-ธิดาของสมาชิก จำนวน 61 ทุน โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล นิยมสินธุ์และนางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประธานมอบทุนการศึกษา

 

ผู้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ในงานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด

1.คุณสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์

2.คุณชาติสาคร  ชมภูเขา

3.คุณนภดล  เขมะรัตนา

4.คุณสมฤทัย   คำสีเขียว

5.คุณมานพ   จักขุจันทร์

6.คุณแชล   ตินามาส

7.ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง   (โชคชัย  คำโพธิ์ทอง  และเพื่อน)

8.คุณเอกกร  โฆษิตจิรโชติ

9.คุณสมหวัง   เผือกพิพัฒ

10.ผู้ช่วยแพทย์ศูนย์ รุ่นที่ 4  (วราภรณ์)

11.คุณแม่อุสา

12.คุณสมเกียรติ  คำโสม

13.คุณกอล์ฟ

รายการอาหารและเครื่องดื่ม  มีดังนี้

1.ข้าวเหนียว   หมูปิ้ง

2.หมูปิ้งนมสด

3.ข้าวเหนียว    ไก่ทอด

4.ข้าวกะเพราหมู    ทอดมัน

5.ก๋วยเตี๋ยว

6.ข้าวมันไก่

7.ไอศกรีม  ขนมจีบ  ข้าวหมูกระเทียม (น้ำหวาน)

8.กะเพาะปลา  น้ำดื่ม

9.น้ำอัดลม  น้ำดื่ม

10.ก๋วยเตี๋ยวผัด

11.เต้าหู้นมสด  ข้าวเหนียวสังขยา

12.ข้าวเหนียว  ส้มตำ

13.แซนด์วิช

ในนามสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ขอขอบพระคุณมายังผู้ที่ได้กล่าวนามไปแล้วนั้น  ด้วยจิตอันเป็นกุศลและความเสียสละจากท่าน  ขอให้เกิดเป็นบุญกุศล ได้โปรดช่วยปกปักรักษา คุ้มครองให้ท่านและบุคคลที่ท่านรัก จงมีความสุขโชคดี ขอให้ท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป

ภาพบรรยากาศงานวันรำลึกพระคุณ คุณญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์คุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ

ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารจากผู้สนับสนุน

พิธีรับทุนการศึกษาจากจากนายเฉลิมพล นิยมสินธุ์

และนางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประธานมอบทุนการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลง

ผู้เข้าร่วมประกวดการขับเสภา

Spread the love