โครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558


เป็นกิจกรรมนวดการกุศลหารายได้สนับสนุนกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  กิจกรรมจัดทำในวันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ ๑๖.๓๐ น. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558  นายกิตติภณ  อ่อนเฉย อุปนายกสมาคมว่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ได้มอบรายได้จากการนวดการกุศลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนางสุภาณี  เกวลิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

Spread the love