EN_สวัสดีปีใหม่ บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต


วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 ร้อยเอกชาญ สุปินะ ในนามสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ นางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, นายศราวุธ บุตรดีลา หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนายอิสบอรอเฮง เวานิ นักสังคมสงเคราะห์ 5 ณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 

Spread the love