Category: News

 • THE ANNUAL GENERAL MEETING 2560

  THE ANNUAL GENERAL MEETING 2560

  The Annual General Meeting of the members of the association in 2560. On 23 December 2560 The Skills Development Center for the Blind.Park Kret, Nonthaburi. To discuss various aspects of performance. To members of the association to know สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียน และรับคูปองแลกอาหารกลางวันและอาหารว่า่ง  พร้อมร่วมกิจกรรมเกมปิงโกและปาโป่ง จัดโดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บาทหลวงการ์โล  เวลาร์โด อดีตผู้อำนวยการและที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวทักทายกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กล่าวทักทายสมาชิก พร้อมแนะนำหน้าที่ที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แจกแจงและแถลงผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ซักถามและเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสมาคมฯ

 • VSBA GLOBAL CUP.edit

  VSBA GLOBAL CUP.edit

  The Global Competition to health and harmony for the Blind (VSBA Global Cup). Between 5 to 7 January 2560 by the Skills Development Center for the Blind. Park Kret, Nonthaburi. พิธีเปิดโครงการฯ – ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล  นิยมสินธุ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน – กล่าวรายงานโดยนายนภดล  เขมะรัตนา เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด บราเดอร์สุวรรณ  จูทะสมพากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวทักทายนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประธานเปิดโครงการฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ และนักกีฬาถ่ายภาพร่วมกัน ระหว่างการแข่งขันกีฬาโกลบอล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีสำหรับคนตาบอด (VSBA GLOBAL CUP) พิธีปิดโครงการฯ – ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ …

 • CHARITY ASSOCIATION 2019

  CHARITY ASSOCIATION 2019

  Merit and offering food for monks. On 9 January 2561, at the headquarters of the association. A pass to the association The charity dedicated to members who have passed away.

 • THE SPIRITUAL PRACTICE OF MEDITATION IN 2019.

  THE SPIRITUAL PRACTICE OF MEDITATION IN 2019.

  The spiritual practice of meditation February 21 – March 23, 2561. Meditation Center Suan Tam Sri Pathum. Sam Khok, Pathum Thani. Alumni and Development of Vocational Training Center for the Blind. By the promotion of education and cognitive development. People with Visual Impairment and has led ordinary people. Participating spiritual practice with meditation  Center Suan…

 • Congratulated event 2019

  Congratulated event 2019

  congratulated the graduates from the Skills Development Center for the Blind. On 16 March 2561 , at the Skills Development Center for the Blind. Mr.Noppadol kemarattana secretary and Mr. Pichai pochai ,Vice President for Special Affairs.The staff association And Student Internship Join awarded diplomas to students who graduated from the Skills Development Center for the…

 • EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย

  EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย

  งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย ประจำปี 2559 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พิธีไหว้ครูหมอนวดแผนไทย และการครอบครูให้กับหมอนวดทุกคนที่เข้าร่วมพิธี การเสวนาเรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 อาจารย์ยุทธนา  ศรันย์ศิขริน  ได้มอบไม้เท้าและหนังสือสวดมนต์เบรลล์ให้กับเพื่อนสมาชิกคนตาบอด

 • EN_ปฎิบัติธรรม

  EN_ปฎิบัติธรรม

  การปฎิบัติธรรมในวันเสาร์แรกของเดือน โดยอาจารย์ยุทธนา ศรันย์ศิขริน ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 • EN_งานรับน้อง 2559

  EN_งานรับน้อง 2559

  งานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จัดโดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด บาทหลวงสามัคคี  ชัยพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวเปิดงานวันรับน้องใหม่ คณะกรรมการสมาคมฯ กล่าวทักทายรุ่นน้องในฐานะรุ่นพี่ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ กล่าวทักทายรุ่นน้องและแนะนำตัวเอง น้องๆ แนะนำตัวให้พี่ๆ รู้จัก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกมกินวิบากร่วมกัน เล่นเกมวิ่งกระสอบ แจกของรางวัลในการเล่นเกม ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ แจกเครื่องเขียนอักษรเบรลล์

 • EN_โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน และวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด การเคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรม ออกเป็น 7 โปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถ เลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจได้ตามความต้องการ ดังนี้1. การแนะนำฮาร์ดแวร์ และการบำรุงรักษา2. การสมัคร Dropbox3. เรียนรู้โครงสร้างเว็บไซด์ และระบบเนวิเกชั่น (เทคนิกการสืบค้นข้อมูล)4. การสมัคร Gmail.com5. การอับโหลด Youtube และวิธีการดาวห์โหลด Youtube6. การใช้งานโปรแกรม Sound forge เช่น การอัดเสียง การตัดเสียง…

 • EN_โครงการเพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน 2559

  EN_โครงการเพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน 2559

  โครงการฝึกอบรม “เพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน” ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พิธีเปิดโครงการ บรรยากาศการเรียนการสอน