EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย

งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย ประจำปี 2559
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

พิธีไหว้ครูหมอนวดแผนไทย และการครอบครูให้กับหมอนวดทุกคนที่เข้าร่วมพิธี

การเสวนาเรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

อาจารย์ยุทธนา  ศรันย์ศิขริน  ได้มอบไม้เท้าและหนังสือสวดมนต์เบรลล์ให้กับเพื่อนสมาชิกคนตาบอด

EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.