EN_งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย


วันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐ น. ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ , นายวิชา ทีนิวงษ์ษา เหรัญญิก และนางสาวอารดา ก่อเกื้อ นักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Spread the love