โครงการเสริมทักษะการนวดของคนตาบอดในสถานประกอบการและการจ้างงาน 2567 รุ่น 2


วันที่ 8-11 มีนาคม 2567 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้จัดทำโครงการเสริมทักษะการนวดของคนตาบอดในสถานประกอบการและการจ้างงาน รุ่น 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดออฟฟิศซินโดรมในสถานประกอบการให้กับหมอนนวดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเตรียมความพร้อมหมอนวดสำหรับการจ้างงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ นครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาว อโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกันนี้ นายมเหศักดิ์ วงษ์นอก ประธานฝ่ายอาชีพและการจ้างงาน กล่าวขอบคุณ ทั้ง 2 ท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการในครั้งนี้
ทั้งนี้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ
โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปภาพที่ 1 นางสาว อโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
รูปภาพที่ 2 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ
รูปภาพที่ 3 นายมเหศักดิ์ วงษ์นอก ประธานฝ่ายอาชีพและการจ้างงาน กล่าวขอบคุณ
รูปภาพที่ 4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกัน
รูปภาพที่ 5 บรรยากาศการเรียนการสอนในโครงการฯ
รูปภาพที่ 5 มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ พร้อมกระทำพิธีปิดโครงการฯ
Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *