โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อการมีงานทำของคนตาบอด


สมาคม ได้ดำเนินงานอาชีพและการจ้างงานให้กับสมาชิกและกลุ่มหมอนวด โดยจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อการมีงานทำของคนตาบอด ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โดยได้ประสานงานกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและเครือข่ายองค์กรคนพิการอื่นๆ ซึ่งการจ้างงานนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินงาน ตามมาตรา 35 ในเรื่องการจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556

การจ้างงานตามมาตรา 35 ในรอบปี 2566 สมาคมได้ประสานกับสถานประกอบการต่างๆเพื่อให้มีการจ้างงานในรอบปี 2566 จำนวน 19 บริษัท และหมอนวดที่ได้รับการจ้างงานจำนวน 125 คน

การจ้างงานตามมาตรา 35 ในรอบปี 2567 สมาคมได้ประสานกับสถานประกอบการต่างๆเพื่อให้มีการจ้างงานในรอบปี 2566 จำนวน 24 บริษัท และหมอนวดที่ได้รับการจ้างงานจำนวน 137 คน

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *