โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทยและงานบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี 2562


วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทยและงานบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หมอนวดไทยได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม พิธีการไหว้ครูหมอนวดไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์  อันก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีพลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้สืบสานประเพณีอันดีงามตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพการนวดไทย อีกทั้งยังเพื่อเปิดโอกาสให้หมอนวดไทย ได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ และทิศทางของวิชาชีพการนวดไทย

พิธีการไหว้ครูหมอนวดไทย โดย อ.ยุทธนา ศรัณย์ศิขริน

นางวรภรณ์ เชื่อมไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประธานเปิดโครงการฯ

งานบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี

น.ส.พรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล ผอ.ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี

Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *