โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนพิการทางการเห็น


    สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนพิการทางการเห็น ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ที่ทำการสมาคมฯ

    โดยได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยนายนพดล เขมะรัตนา ประธานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา พร้อมทั้งนายเสวียน งามแสง นายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และทักทายผู้เข้าร่วมโครงการฯ


Spread the love

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *