โครงการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาโกลบอล


โครงการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาโกลบอล จัดโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

วันพฤหัสบดี  ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากบาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานดดยนายจีรวัฒน์ มีสุข อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน ๒๕ คน และวิทยากรผู้บรรยายทั้ง ๓ วัน จากกรมพลศึกษา

วันเสาร์  ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอห์น ตามาโย รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เป็นประธานปิดโครงการ โดยมีนายนุวัฒน์ พละเลิศ อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน พร้อมถ่ายรูปหมู่

Spread the love