งานยินดีกับนักศึกษาสำเร็จ


งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เรียนสำเร็จหลักสูตรการนวดไทย จากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและการจักกิจกรรมเสี่ยงโชคจากลูกโป่ง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมเสี่ยงโชคจากลูกโป่ง

Spread the love