Author: I'm Student

EN_พิธีไหว้ครูนวดแผนไทยคนตาบอดและบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี

EN_พิธีไหว้ครูนวดแผนไทยคนตาบอดและบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกับคณะอนุกรรมกาฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิกจัดพิธีไหว้ครูนวดแผนไทยคนตาบอดและบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เวลา 06.14 น. พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี นำพิธีโดย นายสุรินทร์ แกะขุนทด เวลา 07.00 น. ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบางพูดนอก เวลา 09.30 น. บาทหลวงสามัคคี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี เวลา 09.45 น. นายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

EN_เข้าร่วมการแข่งขันโกลบอล สบท.คัพ ครั้งที่ 2

EN_เข้าร่วมการแข่งขันโกลบอล สบท.คัพ ครั้งที่ 2

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดได้จัดส่งทีมนักกีฬาโกลบอลทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิง เข้าร่วมการแข่งขันโกลบอล สบท.คัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมพัทยาจีซี ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบิ๊กบอด ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/blindcentersitkao/media_set?set=a.771258912969867.1073741899.100002572978330&type=1&pnref=story  

EN_วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

EN_วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร, คณะอนุกรรมการ, สมาชิกและเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด