Author: Admin

EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย

EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย

งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย ประจำปี 2559 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พิธีไหว้ครูหมอนวดแผนไทย และการครอบครูให้กับหมอนวดทุกคนที่เข้าร่วมพิธี การเสวนาเรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 อาจารย์ยุทธนา  ศรันย์ศิขริน  ได้มอบไม้เท้าและหนังสือสวดมนต์เบรลล์ให้กับเพื่อนสมาชิกคนตาบอด

EN_งานรับน้อง 2559

EN_งานรับน้อง 2559

งานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จัดโดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด บาทหลวงสามัคคี  ชัยพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวเปิดงานวันรับน้องใหม่ คณะกรรมการสมาคมฯ กล่าวทักทายรุ่นน้องในฐานะรุ่นพี่ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ กล่าวทักทายรุ่นน้องและแนะนำตัวเอง น้องๆ แนะนำตัวให้พี่ๆ รู้จัก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกมกินวิบากร่วมกัน เล่นเกมวิ่งกระสอบ แจกของรางวัลในการเล่นเกม ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ แจกเครื่องเขียนอักษรเบรลล์

EN_โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน และวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด การเคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรม ออกเป็น 7 โปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถ เลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจได้ตามความต้องการ ดังนี้1. การแนะนำฮาร์ดแวร์ และการบำรุงรักษา2. การสมัคร Dropbox3.

EN_โครงการเพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน 2559

EN_โครงการเพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน 2559

โครงการฝึกอบรม “เพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน” ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พิธีเปิดโครงการ บรรยากาศการเรียนการสอน

EN_งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์พิศิษฐ พ.ศ.2559

EN_งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์พิศิษฐ  พ.ศ.2559

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 เป็นต้นมา อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี คืออีกหนึ่งท่านที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการนวดแผนไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดของคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งท่านผู้นี้ได้พยายามพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาการนวดแผนไทย ให้แก่สถาบันของคนพิการทางการเห็นด้วยความพากเพียร นอกจากนี้ท่านยังมีส่วนสำคัญ ซึ่งได้ช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและยอมรับการนวดของคนพิการทางการเห็นจนเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารีได้ถึงแก่กรรมวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ด้วยคุณงามความดีทั้งหลาย และการกระทำอันเป็นประโยชน์ นานัปการ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลาย จึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และเป็นอนุสรณ์สถาน เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาสานุศิษย์และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้วันที่ 14

EN_สวัสดีปีใหม่ ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

EN_สวัสดีปีใหม่ ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มอบกระเช้าขอพรสวัสดีปีใหม่ พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

EN_สวัสดีปีใหม่ บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

EN_สวัสดีปีใหม่ บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 ร้อยเอกชาญ สุปินะ ในนามสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ นางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, นายศราวุธ บุตรดีลา หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนายอิสบอรอเฮง เวานิ นักสังคมสงเคราะห์ 5 ณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

EN_สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

EN_สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 ร.อ.ชาญ สุปินะ ในนามสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ ท่านสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ