โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทย

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทย และบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางวรภรณ์ เชื่อมไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดยนายเสวียน งามแสง นายกสมาคมฯ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 242 คน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทย
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.