เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการทางการเห็น 2559

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการทางการเห็น"

ภายใต้โครงการคุ้มครองเสริมสร้างการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 และ วันทีี 4-8 กรกฎาคม 2559
ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอ

มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม

เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการทางการเห็น 2559
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.