รับบริจาคคอมพิวเตอร์

วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จากธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (ราษฎร์บูรณะ)  จำนวน  ๑๐  เครื่อง

คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยและอาสาสมัครช่วยยกคอมพิวเตอร์

 

เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยช่วยยกคอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

นายยอดชาย  จินดานิธิ  คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (ราษฎร์บูรณะ) เป็นผู้แทนบริจาคคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑๐  เครื่อง ให้กับร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคม และนายอำนวย  สุวรรณรังสิกุล  ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

รับบริจาคคอมพิวเตอร์
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.