นวดผ่อนคลาย


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย ได้นำคณะหมอนวดคนตาบอดไปให้บริการนวดในงานเรียนรู้สู้งาน วันที่ 12 พฤษภาคม และวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

Spread the love