นวดผ่อนคลาย

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย ได้นำคณะหมอนวดคนตาบอดไปให้บริการนวดในงานเรียนรู้สู้งาน วันที่ 12 พฤษภาคม และวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

นวดผ่อนคลาย
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.