งานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ประจำปี 2559


งานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ

“แม่อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด”

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

Spread the love