งานวันต้อนรับน้อง


สมาคมฯ ได้จัดงานวันต้อนรับน้องและให้ขวัญกำลังใจน้องใหม่ขึ้นในวันศุกร์ ที่  4  มิถุนายน  2553

  ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  โดยมีบาทหลวงการ์โล  เวาลาร์โด  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

———————————————————————————————————————————

Spread the love