งานทำบุญสมาคม ปี 2559


งานทำบุญสมาคมฯ

จัดขึ้นในวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เป็นการทำบุญสมาคมฯ และอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้ว

 

สมาชิกลงทะเบียน

การทำพิธีทางพุทธศาสนา

Spread the love