กิจกรรมงานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561


สมาคมฯ โดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จัดกิจกรรมงานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ได้รั[เกียรติจากร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหารกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดยนายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานพร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ให้น้องเล่นร่วมกับรุ่นพี่

Spread the love