ขอเชิญร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี ในวันพุธ  ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี

๑๐.๐๐ น.                       – ประวัติโดยย่ออาจารย์พิศิษฐ  เบญจมงคลวารี, การจัดสร้างอนุสาวรีย์ , พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ

๑๐.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.         – พิธีทางศาสนาพุทธ  นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดบางพูดนอก  เจริญพระพุทธมนต์  ผู้ร่วมงานและคณะกรรมการจัดงานถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

*******************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนามสรรถภาพคนตาบอด โทร ๐๒-๙๖๔-๒๗๓๑, ๐๘๖-๔๔๘-๘๔๒๔ หรือทางเฟสบุคได้ที่ “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด”  และทางอีเมลล์ sitkow@hotmail.com

Spread the love