ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงและเขียนเรียงความเกี่ยวกับคุณหญิงสมานใจฯ


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงและเขียนเรียงความในงาน รำลึกพระคุณ คุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด” วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประกวดร้องเพลง ท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงบังคับ แบ่งเป็น 2 ประเภทชายและหญิง เพื่อไปฝึกร้องและส่งเข้าประกวดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ฝ่ายชาย

เพลงนางฟ้าในใจเร…า http://www.4shared.com/mp3/GHO_Yx0Yba/__online.html
Backing track http://www.4shared.com/mp3/7Hyt5tP0ce/__online.html

หรือรับฟังทางยูทูปได้ที่   http://youtu.be/AmLtzsZ0Zu0

เนิ้อเพลงนางฟ้าในใจเรา http://www.4shared.com/office/PT9gljgjce/_online.html

สิบสามธันวาวันที่ฟ้าเมตตาปราณี ส่งคนผู้เอื้ออารีนามท่านมีว่าสมานใจ ลงมาช่วยคนผู้ดิ้นรนบนทางยากไร้ ท่านเป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
ขยันทำงานเพื่อต้องการช่วยเหลือทุกคน พยาบาลไปทั่วแห่งหนสงเคราะห์คนผู้ยังขาดแคลน งานกาชาดไทยเลื่องลือไปจนถึงต่างแดน ยอดหญิงจากเมืองไทยแลนด์สร้างความดีให้โลกบูชา
ท่านเป็นผู้สร้างเส้นทางให้เราเดินตาม เป็นพิมพ์ดีที่มีความงามทั้งกายและใจวาจา รักคนพิการทำงานด้วยจิตอาสา ถึงเป็นหญิงธรรมดาแต่เป็นนางฟ้าในใจทุกคน
เราขอเทิดทูนความการุญและความดีงาม จดไว้ในใจทุกยามสิ่งที่ทำด้วยจิตกุศล ชื่อสมานใจจะก้องอยูในทุกดวงกมล ศิษย์เก่าพวกเราทุกคนขอนำไปน้อมใจบูชา

********************************************************************

ฝ่ายหญิง

เพลงสดุดีคุณหญิง http://www.4shared.com/mp3/82w9KpjVba/_online.html
Backing track http://www.4shared.com/mp3/VrdSY6KIce/bk_.html

หรือรับฟังทางยูทูปได้ที่   http://youtu.be/y3b_ewQ3Lyk

เนิ้อเพลงสดุดีคุณหญิง http://www.4shared.com/office/UBiI2_8Zce/_online.html

ประวัติร่ำลือผู้หญิงที่ชื่อสมานใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ก่อตั้งศูนย์ให้คนตาบอดเรียน ฝึกเดินไม้เท้าริเริ่มโครงการใช้เบรลล์อ่านเขียน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้หมุนเวียนเปิดเรียนการนวดแผนไทย
ประวัติความดีท่านนี้มีมากเหลือล้น ช่วยงานด้านการกุศลอุทิศตนทั้งกายและใจ ผลงานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลสำคัญมากมาย เกียรติยศชื่อเสียงลือไกลจารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลาน
ยี่สิบสามกันยาจึงมาน้อมสดุดี ให้ดวงวิญญาณท่านนี้จงสุขีบนสรวงสวรรค์ ขอบุญนำพาเทพเทพาที่สถิตสถาน คุ้มครองคุณหญิงชั่วกาลสำราญวิมานแดนไกล
ด้วยเกียรติสัจจาจะพัฒนาให้ศูนย์ก้าวไกล ลบคำว่าตาบอดไทยเป็นภาระให้คนในสังคม เพราะว่าวิชาที่ได้เรียนมาจากการอบรม เลี้ยงชีพอย่างน่าชื่นชมอยู่ในสังคมตลอดไป

*********************************************************************
การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติ “คุณหญิงสมานใจ ดำแรงแพทยาคุณ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในเรียงความต้องมีคำว่า “คุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด”

2. เรียงความต้องมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หรือ 6 หน้ากระดาษพิมพ์เบรลล์

3. ต้องส่งเรียงความภายในวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

4. ท่านสามารถส่งเรียงความมาได้ ทั้งทางอีเมลล์ : sitkow@hotmail.com หรือ ทางจดหมายส่งมาที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เลขที่ 126/440-441 เคหะชุมชนนนทบุรี หมู่ที่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือมาส่งด้วยตนเองที่ทำการสมาคมฯ

5. เงินรางวัลในการประกวด ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงหรือประกวดเรียงความ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๔-๒๗๓๑ และ ๐๘๓-๗๗๒-๒๔๘๔ ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

Spread the love