การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 1/2556


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

เชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและผู้สนใจ

  1.  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดงาน RU Road Show 2013 เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่ง ที่สาขาลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556 และสาขาพระราม 2 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการสมัคร

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะนำการเรียนการสอน และหลักสูตร Pre-degree สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแนะแนวการศึกษา กิจกรรมเวทีพบกับศิษย์เก่า นักศึกษาคนดังหลากหลายอาชีพ การให้บริการตรวจสุขภาพตาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ บริการนวดแผนไทย (เฉพาะสาขาพระรามฯ 2) จากคณะวิทยาศาสตร์ และบริการผลการเรียนเกรดระบบใหม่ (ABCD) แก่ศิษย์เก่า พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับรางวัล

 

สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน RU Road Show 2013 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 2 แห่ง ไม่ต้องซื้อใบสมัคร เพียงใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการสมัคร และยังได้รับสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศหรือคอมพิวเตอร์ (ฟรี) อีกด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ม.ร.โทร. 02-310-8045-7 หรือ  http://www.ru.ac.th/

  1.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ในภาคต้นจะเปิดรับสมัครเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2556

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2556

ส่วนภาคปลาย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

สมัครทางไปรษณีย์สามารถชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยระบบ Pay @ Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่…

  1. ที่ทำการของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
  2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 จังหวัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-504-7788 หรือ 02-982-9700  หรือ  http://www.stou.ac.th/home/

Spread the love