โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน และวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รวมระยะเวลา 10 วัน ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด การเคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรม ออกเป็น 7 โปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถ เลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจได้ตามความต้องการ ดังนี้
1. การแนะนำฮาร์ดแวร์ และการบำรุงรักษา
2. การสมัคร Dropbox
3. เรียนรู้โครงสร้างเว็บไซด์ และระบบเนวิเกชั่น (เทคนิกการสืบค้นข้อมูล)
4. การสมัคร Gmail.com
5. การอับโหลด Youtube และวิธีการดาวห์โหลด Youtube
6. การใช้งานโปรแกรม Sound forge เช่น การอัดเสียง การตัดเสียง เป็นต้น
7. การใช้งานโปรแกรม ABBYY

ทั้งนี้ท่านสามารถโทรลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 02-9642731 และ 093-262-6264 ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

Spread the love