โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 2561

โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม

วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ได้นำคนพิการทางการเห็นและคนปกติทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 2561
Spread the love