สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 ร.อ.ชาญ สุปินะ ในนามสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ ท่านสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Spread the love