สวัสดีปีใหม่ ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มอบกระเช้าขอพรสวัสดีปีใหม่ พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Spread the love