สวัสดีปีใหม่ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ


วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 ร้อยเอกชาญ สุปินะ ในนามสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพ และพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Spread the love