วันคริสต์มาส ปี 2559


สมาคมฯ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้ร่วมจัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาส(เกมปิงโก) เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่มาเยี่ยมเยือนศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

Spread the love