มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายก อบจ. นนทบุรี


วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคม นายสวอง นวลอ่อน อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ นายเสวียน งามแสง เลขานุการ นายประกอบ ทองแม้น ุและนายเริงสรรค์ บุญมา อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Spread the love