ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์


“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่า
ศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด”

Spread the love