ทำบุญสมาคมฯ 61


งานทำบุญสมาคมฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ที่ทำการสมาคมฯ

เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สมาคมฯ อุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้ว

Spread the love