ทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (50 วัน)


ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคม นายภูษิต กิตติสาเรศ อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระส่งฆ์ จำนวน 89 รูป (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Spread the love