งานวันรำลึกพระคณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด”


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้จัดงานวันรำลึกพระคณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด” ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์คุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ และวัจนพิธี  พร้อมทั้งขับเสภาประวัติของคุณหญิงสมานใจ
ดำรงแพทยาคุณ โดยนายเตี้ยง แซ่ภู่ สมาชิกสมาคมฯ

ผู้สนับสนุนอาหารคาว อาหารหวาน น้ำดื่ม และบริการตัดผมฟรี

พิธิทางพุทธศาสนา

การมอบไม้เท้าขาว เพื่อใช้สำหรับการเดินทาง และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับคนพิการทางการเห็น

พิธีมอบทุนการศึกษา กล่าวรายงานโดยนายอำนวย สุวรรณรังสิกุล อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบทุน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน

การประกวดร้องเพลง

Spread the love