งานรับน้อง 2559


งานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
จัดโดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

บาทหลวงสามัคคี  ชัยพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวเปิดงานวันรับน้องใหม่

คณะกรรมการสมาคมฯ กล่าวทักทายรุ่นน้องในฐานะรุ่นพี่

ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ กล่าวทักทายรุ่นน้องและแนะนำตัวเอง

น้องๆ แนะนำตัวให้พี่ๆ รู้จัก

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เล่นเกมกินวิบากร่วมกัน

เล่นเกมวิ่งกระสอบ

แจกของรางวัลในการเล่นเกม

ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ แจกเครื่องเขียนอักษรเบรลล์

Spread the love