งานทำบุญสมาคมฯ ประจำปี 2560


วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. 2560 สมาคมฯ ได้จัดงานทำบุญสมาคมฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ ที่ทำการสมาคมฯ เป็นการทำบุญสมาคมฯและอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้ว

Spread the love