งานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


งานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยคณอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยมีบราเดอร์สุวรรณ จูทะสมพากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงาน โดยนายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคม และผู้แทนองค์กรแนะนำตัว พร้อมให้ข้อคิด ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังมีการเล่นเกมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง

Spread the love