กิจกรรมแสดงความยินดี 2561


งานแสดงความยินดีศึกษาจบหลักสูตรจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

นายนพดล เขมะรัตนา เลขานุการ และนายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ซึ่งนายนพดล เขมะรัตนา เป็นตัวแทนสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดต่างๆ กับนักศึกษาที่จบการศึกษา อีกทั้งสมาคมฯ ได้นำเข็มกลัดมอบให้นักศึกษาที่จบแต่ละหลักสูตร พร้อมก๋วยจั๊บ จำนวน 150 ชาม เลี้ยงนักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานร่วมกัน

Spread the love