กิจกรรมแสดงความยินดี 2561

งานแสดงความยินดีศึกษาจบหลักสูตรจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

นายนพดล เขมะรัตนา เลขานุการ และนายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ซึ่งนายนพดล เขมะรัตนา เป็นตัวแทนสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดต่างๆ กับนักศึกษาที่จบการศึกษา อีกทั้งสมาคมฯ ได้นำเข็มกลัดมอบให้นักศึกษาที่จบแต่ละหลักสูตร พร้อมก๋วยจั๊บ จำนวน 150 ชาม เลี้ยงนักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานร่วมกัน

กิจกรรมแสดงความยินดี 2561
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.