การแข่งขันกีฬายูโดคนตาบอด ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3


ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก ได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดคนตาบอด ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งสรุปผลการแข่งขันได้ ดังนี้
1. เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม น้ำหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัม และน้ำหนักไม่เกิน 81 กิโลกรัม
2. เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม
3. เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ยังได้รับรางวัลคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับที่ 4 และนายมานพ ตะเคียนคาม ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม

Spread the love