มอบกระเช้า แก่ ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต


วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าผลไม้แก่คุณพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และนายศราวุธ บุตรดีลา หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

Spread the love