ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

126/440-441  หมู่  5  การเคหะชุมชนนนทบุรี  ถนนสุขาประชาสรรค์
ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  02-9642731  โทรสาร  02-9642732
มือถือ 093-262-6264, 097-923-2828

Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.